Bildiri - 9 Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış

Bildiri - 9 Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış

Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Yardımcı'nın Bildirisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, 2005 yılında Münih'te düzenlenen bir akademik kongrede sınduğu bildirisinde Batı Trakya Türkleri'nin halk edebiyatı ile Dünya Türklüğü'ndeki folklorik verileri karşılaştırıyor. Atasözleri, maniler, ninniler, masallar gibi halk edebiyatı değerlerinin Dünya üzerindeki farklı türk topluluklarıyla olan benzer noktalarının fazlalığına dair bulgular yer alıyor.