KABASAM Hakkında
KABASAM Hakkında

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu’na bağlı çalışan bir düşünce kuruluşu...

Karadeniz BALKAN Stratejik Araştırmalar Merkezi (KABASAM), Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu’na bağlı çalışan bir düşünce kuruluşudur.

30.05.2017 tarihli federasyon yönetim kurulu kararıyla kurulmuştur.2022 yılında da dernekleştirilmiştir.

Çalışma sahası, Balkan (Macaristan, Slovenya ve Moldova dâhil), Karadeniz havzası (Kafkasya dâhil) ülkeleridir.

 

Merkezi Samsun’dur.

Misyonu: Çalışma sahasında bulunan ülkelerin kendi sınırlarında, birbirleriyle, komşu ülkeler ve tüm dünya ile arasındaki kültürel, ticari, sosyal, ekonomik, bilimsel, tarihi, hukuki, siyasal, çevresel ve diğer alanlardaki ilişkilerini barışçı, demokratik ve akademik bir bakış açısıyla incelemek, derlemek, analiz etmek, bulguları ortaya koymak ve gelişmesine katkı sağlamaktır.

Vizyonu: Amaçlar doğrultusunda insan gücü yetiştirmek, çalışma sahasında ortak yaşama ve birlikte iş yapabilme kültürüne katkı sağlamaktır.