Bildiri-11: Batı Trakya'nın Hukuki Sorunları ve Avrupa Birliği

Bildiri-11: Batı Trakya'nın Hukuki Sorunları ve Avrupa Birliği

Ege Üniversitesinden Turgay Cin'in çalışması


Ege Üniversitesi İktidadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Anabilim dalından Turgay Cin'in hazırladığı ve 9 Eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisinde yayınlanan "Batı Trakya Türkleri'nin Hukuki Sorunları ve Avrupa Birliği" isimli bildirisinde bölgenin tarihi geçmişi özetlendikten sonra Batı Trakya Türkleri'nin sorunlarına Avrupa Birliği mevzuatı açısından bir bakış ortaya konuyor.