Bildiri 12: Batı Trakya'da 240 İmam Yasası

Bildiri 12: Batı Trakya'da 240 İmam Yasası

Yardımcı Doçent Doktor Ali Hüseyinoğlu'nun Bildirisi


Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsünden Ali Hüseyinoğlu, Yeni Türkiye dergisinde yayınlanan "Batı Trakya'da İslam ve Dini Özerklik Bağlamında 240 İmam Yasası" başlıklı bildirisinde, Lozan Anlaşmasıyla birlikte Batı Trakya'da oluşan tabloda dini özerklik kavramı bağlamında İslam inancının geçirdiği süreçleri özetledikten sonra 2007 yılında Yunan parlementosundan çıkan, Türk azınlık için atanmış müftülerle beraber hizmet verecek 240 imama dair yasal düzenleme irdeleniyor.