Bildiri 13: Rodos Hukümet Konağı

Bildiri 13: Rodos Hukümet Konağı

Tanzimat Sonrası Şekillenen Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayetinin Merkezi...


Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Dr. Neval Konuk'un "Tanzimat sonrası şekillenen Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayetinin Merkezi Rodos Hukümet Konağı" başlıklı tebliğinde 19. Yüzyılda Osmanlı idari yapısında meydana gelen değişimlerin sonucu ortaya çıkan vilayet merkezlerinden Cezair-i Bahr-i Sefid'in merkezi Rodos adasında inşa edilen Osmanlı hukümet konağının sanat tarihi ve mimari manada özellikleri, dönemin sosyal ve siyasal koşullarıyla idari anlayış arasındaki etkileşimin kamu binalarına olan yansımaları ele alınıyor.