Bildiri 15: Cumhuriyet Gazetesi ve Mübadillere Ait Haberler

Bildiri 15: Cumhuriyet Gazetesi ve Mübadillere Ait Haberler

Dr. Leyla Kaplan'ın çalışması


Dr. Leyla Kaplan'ın çalışmasında, Cumhuriyet Gazetesinin arşivlerinde mübadele dönemine ait yayınlanan çeşitli haberler, nitelik ve içeriklerine göre incelenmektedir.