Bildiri 4: Mostar'ın Türk Devri Kültürel ve Tarihi Anıtları

Hıvziya Hasandediç (Çeviri: İsmail EREN)

Eser, Sarejova (Saraybosna) şarkiyat enstitüsü dergisinde 1960-61 döneminde yayınlanmıştır. Orijinalinde kısa da olsa, Hıristiyan ve Yahudi yapıları da yer almaktadır. Tercümesinde bunlara yer verilmemiştir.