Bildiri 6: Birinci Balkan Harbi ve Selanik'in Kaybı

Bildiri 6: Birinci Balkan Harbi ve Selanik'in Kaybı

Doç. Dr. Nuri Yavuz

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü  öğretim görevlisi Doç Dr. Nuri Yavuz'un bildirisinde Selanik'in kısa tarihi ve coğrafi özelliklerine değinildikten sonra 1. Balkan Harbi ve sonrasında Selanik'in kaybına yol açan süreç anlatılıyor.