Bildiri 7: Sultan II. Murat'ın Selanik'i Fethinden Sonra İzlediği Politikalar

Bildiri 7: Sultan II. Murat'ın Selanik'i Fethinden Sonra İzlediği Politikalar

Doç. Dr. Melek Delilbaşı'nın Çalışması
29 Mart 1430'daki Selanik'in fethi sonrası Sultan II. Murat'ın izlediği siyaset ve o dönemden kalan bir hamam kitabesine ilişkin bilgilerin yer aldığı Doç Dr. Melek Delilbaşı'nın çalışması aşağıdaki linkte yer alıyor...
Fotoğraf 1917 yılı Selanik sahilleri...