Bildiri 8: Soğuk Savaş Döneminde Batı Trakya Türk Azınlığı ( 1945-60)

Bildiri 8: Soğuk Savaş Döneminde Batı Trakya Türk Azınlığı ( 1945-60)

Dr. İbrahim Mert Öztürk'ün Çalışması

Bilkent Üniversitesi tarih bölümünden Dr. İbrahim Mert Öztürk'ün bildirisinde, 1945'ten 1960'a kadar uzanan dönemde, mübadele dışı kalan Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yaşanan olayların Türk azınlık üzerindeki etkileri üzerinde duruluyor. 
Bildiri metni aşağıdaki linkte yer almaktadır.