Bildiri:14 Mübadele ve Rumlar

Bildiri:14 Mübadele ve Rumlar

Dr. Leyla Kaplan'ın Bildirisi


Dr. Leyla Kaplan'ın bildirisinde dönemin gazete haberlerinde Rum - Ortodoks kökenlilerin mübadele ile gidişlerine dair haberler konu ediliyor.