Yayın - 4 : Balkanlarda Savaşlar, Göçler ve Günümüze Yansımaları

2. Balkan Tarihi Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2
Samsun Mübadeşe Derneği tarafından geleneksel düzenlenen Balkan Tarihi Kongrelerinden 2008 yılında yapılan ikincisinin dört ciltlik bildiriler kitabının ikinci cildidir.