Yayın - 4: Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri

Yayın - 4: Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri

167 Nolu Defter


TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı arşivleri daire başkanlığı yayını, Muhasebe-i Vilayet-i Rum-İli Defteri, 167 numaralı Paşa Livası Sol kol kazaları ile Köstendil Livası Osmanlı tahrir defterlerinden hareketle kayıtlarındaki yer isimleri, iktisadi hayat, idari yapı ve etnik kimlikler...