Yayın - 5: Büyük Mübadele ve Sonuçları

2. Balkan Tarihi Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 3
Samsun Mübadele Derneğince düzenlenen geleneksel Balkan Tarihi Kongrelerinden 2008 yılında düzenlenen ikincisinin dört ciltlik bildiriler kitabının 3. cildidir.