Yayın - 6 : Dünden Bugüne Samsun'da Mübadele

2. Balkan Tarihi Kongresi Bildiriler Kitabı 4. cilt
Samsun Mübadele Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Balkan Tarihi kongrelerinden 2008'de yapılan ikincisinin 4 ciltlik bildiriler kitabının dördüncü cildidir.