Yayın-6: 1576-77 Karaman Eyaleti Timar Ruznamçe Defteri

Yayın-6: 1576-77 Karaman Eyaleti Timar Ruznamçe Defteri

Selçuk Üniversitesi'nden Suat Yıldız'ın Yüksek Lisan Tezi


Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında, danışman Doç.Dr. Alaattin Aköz'ün nezaretinde Suat Yıldız tarafından yapılan, "hicri 984, miladi 1576-77 döneminde Timar Ruznamçe defterine göre Karaman Eyaleti" başlıklı yüksek lisans tezi yayınında, Osmanlı İmparatorluğu'nun kesin hakimiyetine girdiği dönem sonrası, eskiden Karamanoğulları Beyliği idaresinde kalan ve sonradan "Karaman Eyaleti" olarak anılan bölgede idari, sosyal, ekonomik ve siyasal yapı hakkında detaylar yer alıyor.