13. Uluslarası Balkan Tarihi Kongresi Kabul Edilen Bildiri Özetleri

13. Uluslarası Balkan Tarihi Kongresi Kabul Edilen Bildiri Özetleri

Bilim kurulu tarafından uygun görülen bildirilerin tam listesi...
XIII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ
Katılımcı listesi (Kabul edilenler)


YURT İÇİ

1. Prof.Dr. Cevdet Yılmaz, “Karadeniz Bölgesi Kırsal Yerleşme Düzeni İçinde  ‘Rum Köyleri’ Meselesi, (SAMSUN- Ondokuzmayıs Üniv.)
2. Doç. Dr. Hüseyin Vehbi İmamoğlu, “Türk Askeri Ataşesi Mustafa Kemal’in Raporlarına Göre I. Dünya Savaşı Öncesi Türk-Bulgar İlişkileri”  (SİNOP Üniv)
3. Dr. Öğr. Üyesi Özlem Poyraz- Doktora Öğrencisi Cuma Doğan, “39 Numaralı Kalebent Defterine Göre Osmanlı Balkan Coğrafyasında Suç-Ceza Hareketliliği (1829-1834)”, (KIRŞEHİR Ahi Evran Üniv)
4. Öğr.Gör. Dr. Meryem Orakçı, “Türk ve Rum Mübadillerin KarşılaşmalarınaDair Bir Değerlendirme” (ANKARAÜniv)
5. Dr. Öğr. Üyesi Resul Yavuz, “David Lloyd George’un Birinci Dünya Savaşı Hatıralarında Balkanlarda Savaşın Sonuna Nasıl Gelindi?”, (BANDIRMA OnyediEylül Üniv)
6. Dr. Öğr. Üyesi Selim Özcan- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın, “Rumeli’den Sürgün edilen Çerkes Muhacirlerin Amasya Ladik’te İskan Edilmeleri” (AMASYA Üniv)
7. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Baha Öztunç, “Menlik Petriç ve Cuma-i Bala Nasihat Heyetleri ve Faaliyetleri”, (TOKAT Gaziosman Paşa Üniv)
8. Dr. Öğr. Üyesi Kader Özlem, “TodorJivkov Sonrası Dönemde Bulgaristan’daki Türk Siyasi Hareketleri”, (BURSA- Uludağ Üniv)
9. Dr. Öğr. Üyesi Nuri Yazıcı, “ Yeni Pontusçuluk ve Türkiye”, (İSTANBUL- BahçeşehirÜniv.)
10. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu, “Balkan Komitesi, Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu”, (İZMİR- Dokuz Eylül Üniv)
11. Prof. Dr. Barış Özdal, “Avrupa Birliği-Bulgaristan İlişkilerinin Analizi”, (BURSA- Uludağ Üniv.)
12. Doç. Dr. İbrahim Alper Arısoy, “Osmanlı Devleti’nin Santorini Adasında Ticari ve Diplomatik Temsili : Gizi (Ghisi) Ailesi Üzerine Birkaç Not” (İZMİR- Dokuz Eylül Üniv)
13. Arş. Gör.  İlyas Ak, “Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyete Çorum’da Mübadil ve Muhacirlerin İskanı Uygulamaları (1918-1943), (ERZURUM- Atatürk Üniv)
14. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Fırat Gül, “Cumhuriyetin ilk Yıllarında Balkanlardan Türkiye’ye gelen Muhacirler Hakkında Bazı Düşünceler”, (NİĞDE- Ömer Halis demir Üniv.)
15. Doç.Dr. İsmail Şahin, “Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar Siyasetinde Türkiye”, (BANDIRMA, Onyedi Eylül Üniv.)
16. Dr. Öğr. Üyesi Cemile Şahin, “Makedonya’nın İsim değişikliğinin Türk Basınına Yansımaları”, (BANDIRMA - Onyedi Eylül Üniv)
17. Doç.Dr. Bilal Tunç , “II. Dünya Savaşı Sonrasında Bulgaristan’daki Türklerin Türkiye’ye Göçleri : Samsun Örneği”, (AĞRI- İbrahim Çeçen Üniv.)
18. Doç.Dr. Makbule Sarıkaya, “Karagöz Karikatürlerinde I. Dünya Savaşında Balkanlar”, (ARDAHAN- Ardahan Üniv.)
19. Dr. Öğr. Üyesi Burak Kocaoğlu-Doktora Öğrencisi Esra Türe, “H.1263 (M. 1846/1847)  Tarihli Petriç Kazası Cizye Defterine Göre Bölgede Yaşayan Müslim ve Gayrımüslim Kıptiler”, (OSMANİYE- Korkut Ata Üniv.)
20. Emekli Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, “Ege Denizi Jeopolitiği Açısından Rodos ve İstanköy Türklüğünün Sorunları”,  (İZMİR- Ege Üniv.)
21. Doç.Dr. Cavid QASIMOV, “Hacı Zeynel Abidin Şirvani’nin Seyahatnamesinde Balkanlarda Bulunan Osmanlı Şehirleri”, (VAN - Yüzüncü Yıl Üniv.)
22. Dr. Halit Eken, Balkan Savaşları Öncesinde Toplumsal Gösteriler: Müzaheret Mitingleri ve Öğrencileri Gösterileri”, (BURSA- Uludağ Üniv.)
23. Prof. Dr. Sakal, “Dünden Bugüne Balkanlar: Tarihten Kalan”, (SAMSUN- Ondokuzmayıs Üniversitesi).
24. Doç.Dr. Mucize Ünlü, “II. Abdülhamit Döneminde Sarışaban Üzerine Notlar” (Samsun Ondokuz Mayıs Üniv.)
25. Doktora Öğrencisi Sevgi Akkoyun, “19. Yüzyılda Sarışaban Kazasının Müslüman Nüfusu” , (SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniv.)
26. Doktora Öğrencisi Yasemin Okur, “Pangermanizm Akımının Balkanlr Üzerine Etkileri” (SAMSUN-Ondokuz Mayıs Üniv.)
27. Prof.Dr. Mehmet Beşirli, “Alman Askeri Belgelerine Yansıyan ‘Balkan Savaşları’ ile ilgili Bazı Bilgiler”, (SAMSUN Üniv)
28. Doktora Öğrencisi Ahmet Yadi, “II. Abdülhamid’in Balkanlardaki İstihbarat Ağı: Sefaret Hafiyeleri”, SAMSUN-Ondokuz Mayıs Üniversitesi
29. Doktora Öğrencisi Yasin Ersin, “II. Meşrutiyete Giden Yolda Makedonya’da Propaganda Faaliyetleri ve Jön Türklerin Makedonya Siyaseti”, (SAMSUN-Ondokuz Mayıs Üniv.)
30. Doktora Öğrencisi Mustafa Koç- Şule Mazmano, “Kosova Vilayetinde Silah Kaçakçılığı (Aralık 1897-Ocak 1898)”,  (SAMSUN-Ondokuz Mayıs Üniv.)
31. Doktora Öğrencisi Burcu Baş, “XIX: Yüzyılın İlk Yarısında Drama Kazası Müslüman Nüfus Yapısı”, (SAMSUN-Ondokuz Mayıs Üniv.)
32. MEB Öğretmen, Mehmet Köseoğlu, “Samsunspor’un Balkan Futbolcuları:Başarılar, Travmalar, Kupalar” (SAMSUN- MEB)
33. E.Kur.Alb. Dr. İbrahim Yıldırım, “Yugoslavya’nın Dağılma Süreci Sonrası Balkanlar’daki Siyasi Durum”, (SAMSUN)

YURT DIŞI
1. Dr. Dimitri Michalapulos, “Muhtar Paşa’nın Öngörüsü ve Alman Goven ve Brreslau Zırhlıları”, (YUNANİSTAN)
2. Doç.Dr. Hasan Samani, “Sırp, Hırvat, Slove Krallığından Parçalanmaya Yugoslav Ulusal Sorunu (1918-1991), (KIBRIS- KKTC- Yakındoğu Üniv.)
3. Prof.Dr. Slobodanİlıc, “Mevlevi Orderand Mevlevi WrittenCulture in TheOttomanBosnia” (KIBRIS- KKTC -Yakındoğu Üniv.)