Yücelciler Hakkında Kısa Notlar
Yücelciler Hakkında Kısa Notlar

Balkanların unutulan kahramanları...

Yaklaşan ikinci dünya savaşı ve yaratacağı tehlikeye karşı Makedonya’daki Müslümanlar da kendilerince çare üretmeye çalışırlar. Bu amaçla Sırpça adı Humanno-Kulturno-Prosvestno Druşstvo “Yardım” yani İnsaniyetperver Kültür ve Eiğitim Cemaati “Yardım”ı kurarlar. Fakat 1941’de teşkilat içinde Türklerle Arnavutlar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu Yardım ikiye ayrılır. Bir tarafta Türklerin kurduğu Yücel, diğer tarafta ise Arnavutların kurduğu Milli Arnavut Teşkilatı-NDSH ortaya çıkar.
Merkez komitesini Şuayip Aziz, Ali Abdurrahman Ali, Ferit Süleyman’ın oluşturduğu Yücel Teşkilatı çalışmalarına hızla başlar. Faaliyetlerinin ağırlığını Türk basın ve yayınının geliştirilmesi ile Türk okullarının açılması ve öğretmenlerinin yetiştirilmesi oluşturur. Yazımında ve içeriğinin oluşturulmasında Üsküp Konsolosu Emin Gerçek ile Belgrad Büyükelçisi Dr. Kamil Koperlerin yer aldığı teşkilatın kuruluş amacı “Yugoslavya’daki Türklerin komünist olmalarını önlemeğe ve milli şuuru ayakta tutmağa” çalışmaktır. Teşkilat üyeliğine kabul, ancak kuran, bayrak ve tapanca üzerine “Türklük ve Türkiye Cumhuriyeti menfaatleri için gerekirse kanımın son damlasına kadar çarpışıp canım vereceğim” şeklinde yemin ettikten sonra gerçekleşir. Öyle de olur.
Teşkiların kurucuları ve yönetimi arasında yer alan Şuayip Aziz, Ali Abdurrahman Ali, Nazmi Ömer Yakup ve Âdem Ali Âdem ile aktif üyelerden 11 kişi 1947 yılının Ağustos, Eylül aylarında tutuklanır. Bu tutuklamalarda büyük bir olasılıkla Enver Hoca yanlısı milliyetçi grupların ihbar etmelerinin bir payı bulunmaktadır. Bundan sonraki aşama, yani mahkeme süreci, kanunun suç saydığı eylemlerin yargılanmasından çok, azınlık sorunun çözümüne bir bahane olarak kullanılmak üzere, Türk toplumunun yargılanmasına dönüşür.
Mahkeme süreci, hoparlörle tüm Üsküp’e dinletilir. Aynı zamanda Yücelciler aleyhine toplantılar düzenlenir. Katılmayanlar ise işbirlikçi ve hain olarak damgalanır. Bu arada sanıklara, kendilerini yeterince savunma hakkı verilmez. O kadar ki, bir dönemi ve büyük bir siyasi provakasyona aydınlatma iddiasındaki mahkeme, tüm bunları yaklaşık 5 gün süren yargılama sonucunda ortaya koyar.
Teşkilatın kurucuları alel acele idama mahkûm edilir. İnfazlar ancak 4 ay kadar sonra, uluslararası kamuoyundan bir tepki gelmeyince, 27 Şubat 1948’de gerçekleştirilir. Yakalanan diğer 59 kişi ise 1 ile 20 yıl arasında hapse mahkûm edilir.