Rumili Vapuru ve İstanbul’a Gelen Mübadiller

Rumili Vapuru ve İstanbul’a Gelen Mübadiller

Muhacirlerden Mehmet'in Vapurdaki On altı Günü


LEYLA KAPLAN'IN BİR GAZETE HABERİNDEN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRDİĞİ HABER

Müslüman mübadiller için mübadele canlarının,namuslarının kurtulması demekti. Bu yüzden çektikleri sıkıntıları büyük bir olgunlukla karşılamış,kendilerine yapılan haksızlıklara ses çıkarmamışlardır.Hilaiahmer görevlileri her türlü tehdit ve saldırılara rağman canla başla sevk yerlerine gelen mübadillere hizmet etmeye ,yardımcı olmaya çalışmışladır...   

Mübadele ,aynı zamanda kötü niyetli  bazı kişilerin gelenlerin üzerinden kar sağlamaya çalıştığı onların çektiği zorluklardan faydalandığı acı hatıralar demektir.Bunlardan biri Cumhuriyet gazetesi muhabiri tarafından yazılarak kamuoyuna duyurulmuştur. Haber şu şekildedir. 

MUHACİR FACİASI

Evvelki gün Selanik’den İstanbul’a gelen Rumili vapuru Selanik’ten ancak Onaltı günde şehrimize gelmiştir.  Muhacirlerden Mehmet isimli bir kişi vapurda geirikleri Onaltı günün derdini şöyle anlarmıştır.-Rumili vapuruyla tam 16 günde İstanbul’a geldik. Vapurda evvela Bin kadar  muhacir vardı. Yarısını İzmir limanına çıkarttı. Ve bizde geldik. Fakat nasıl geldik? Vapurda hiçbirimize  ekmek vermediler. Vapur kamarotunun sattığı bir çorbanın parası olan Otuzbeş guruşa içtik. Parası olmayan açlıktan kıvrandı. Bereket versin İzmir’e geldiğimiz zaman Selanikli muhacirler bize ekmek gönderdi. Yoksa hepimiz açlıktan ölecektik...    

İstanbul’a kadar hiç kimseden en ufak bir yardım bile görmedik. Onaltı gün vapurda deniz suyu içtik. İstanbul’a kavuştuğumuz zaman bile saatlerce yağmur altında memur beyleri bekledik. Eşyalarımızın beher tonu için vapur kumpanyası her muhacirden dört lira istedi. Hiç birimizde para yoktu. Bunun için iki günden beri eşyalarımız elan vapurda……………   

Dün bu hususta  yaptığımız tahkikata nazaran Rumili vapurunda çektikleri  sıkıntı yüzünden açlıktan ve susuzluktan zavallı muhacirlerin hepsi hastalanmıştı. Rumili vapuruyla gelen Habil,Memiş,Mahmud isminde üç Selanikli muhacir vapurda çektikleri sıkıntının ve eşyaları hakkında tatkibatı kanuniye icrasi içün müdde-i umumiliğe şikayette bulunmaya gitmiş………………………*Leyla KAPLAN