Turan Gençoğlu'nun Girişiminin Başarı Şansı Ne?

Turan Gençoğlu'nun Girişiminin Başarı Şansı Ne?

Bulgaristan Türkleri'nin Siyasi Birliğini Sağlamak Kolay Değil

Üç ayrı siyasi partiye bölünmenin sancılarını yaşayan Bulgaristan'daki Türk siyasetini yeniden bir çatıda toplama girişimlerinin olumlu bir süreçte ilerlediğine dair basına yapılan açıklamalara karşın kapalı kapılar ardında konuşulanlar, çalışmalardan olumlu netice almanın güç olacağını gösteriyor.

Haklar ve Özgürlükler Hareketi Partisi, diğer iki oluşumun kendi içinden koptuğuna ve ana gövdenin kendisi olduğuna dikkat çekerek olası birleşmenin kendi çatısında gerçekleşmesini istiyor.

Balkan Rumeli Türkleri konfederasyonu onursal başkanı Turan Gençoğlu ve BALGÖÇ Federasyon başkanı Yüksel Özkan'ın da birleşme konusunda çatının HÖH olması gerektiği görüşünde olduğu belirtiliyor.

Buna karşın çizgi bakımından daha Türk milliyetçisi olan DOST hareketinin kurumsal birlikten ziyade seçim ittifakı modeli üzerinde durduğu gözleniyor. İki parti arasındaki temel görüş farklılığının ise DOST hareketinin Bulgaristan Türkleri'ne "azınlık statüsü verilmesi" talebi olduğu biliniyor. HÖH, Bulgar devletiyle gerilim yaratacak siyasi açılımlara uzak duruyor.

Üçüncü Türk partisi Hürriyet ve Şeref Halk Partisi, diğer partilere nazaran daha muhafazakar bir çizgide yer almakla birlikte DOST Hareketiyle daha önce ittifaka girmişti.

HÖH yanlıları, DOST Hareketinin Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi sonrası kurulduğuna dikkat çekerek Türk - Rus ilişkilerinin düzelmesi nedeniyle DOST'u ortaya çıkartan konjonktürel atmosferin ortadan kalktığını iddia ediyor.

DOST ise, HÖH'ün izlediği politikaların Bulgar devleti ile paralel gittiğini, bu politikaların uzun vadede ülkedeki Türk ve Müslüman azınlığın asimilasyonu sonucunu doğuracağını belirtiyor.

Öte yandan Bulgaristan Türk siyasetinin yeniden birleştirilmesi girişimine soyunan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu onursal başkanı Turan Gençoğlu ile konfederasyonun seçilmiş yönetimi arasında derin görüş ayrılığı olduğu biliniyor. Gençoğlu'nun aksine Hacıoğlu yönetiminin DOST Hareketinin görüşlerine daha yakın durduğu gözleniyor.

Bulgaristan'daki Türkler'in siyasal birliğinin sağlanması konusunda Ankara'nın hangi yolu izleyeceği merakla bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı'nın açıkça Türkiye yanlısı bir siyasi çizgi izleyen milliyetçiler ve öte yandan son dönemde Rusya ve Bulgaristan ile giderek gelişen ikili ilişkilere daha uyumlu bir çizgisi olan HÖH arasında bir tercih yapması kolay olmayacak.

Türkiye'nin bu işi Rumeli Balkan Türkleri konfederasyonuna havale etme çabası iyi niyetli olsa da Konfederasyon'un seçilmiş yönetiminin bu çalışmanın dışına itilerek yapılması netice şansını zayıflatıyor.

Bu konuda Ankara'nın Sofya'yla merdiven altı diplomasisi yürütmesi, akademik çevrelerin ve bu tür çalışmalara yatkın siyasetçilerin katılımıyla bir seri çalıştay düzenlemesi gerekiyor. Bu çalıştaylar için Balkan Araştırma Enstitüleri, Stratejik Araştırmalar Merkezleri ve Konfederasyon Yönetimi, eş güdüm içinde çalışmaları için yönlendirilirse ve desteklenirse istenen sonuçlar çok daha kolay alınabilir...


Akın Üner
KARDEFSAM Müdürü