12. Balkan Tarihi Kongresi Duyurusu Yayınlandı

12. Balkan Tarihi Kongresi Duyurusu Yayınlandı

1-2 Aralık 2018 Ömer Halisdemir Salonu Samsun

XII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ
XII. INTERNATIONAL BALKAN HİSTORY CONGRESS


Konu / Title: Bitişinin 100. Yılında I. Dünya Savaşı, Balkanlar ve Türkiye

Yürütücü/ Congress Chairman: Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU

Tarih / Date:1-2 Aralık 2018

Yer/ Place:Ömer Halis Demir Salonu-SAMSUN

Düzenleyen Kuruluşlar / Organizers:İlkadım Belediyesi, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu, TİKA, Samsun Mübadele Derneği

Düzenleme Kurulu / Organizer Board :
Prof. Dr. Osman KÖSE (Polis Akademisi- Ankara)
Doç. Dr. Hatice ORUÇ ( Ankara Üniv.  / ANKARA)
Doç.Dr. Mucize ÜNLÜ (Ondokuz Mayıs Üniv./SAMSUN
Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ  (Dokuz Eylül Üniv./ İZMİR)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDIN (Ondokzu Mayıs Üniv./ SAMSUN)
Dr. Dragana AMEDOSKİ (Belgrad Tarih Enst. / SIRBİSTAN)
Dr. Aladin HUSİC (Saray Bosna Üniv. / BOSNA HERSEK)


Yayın Takip Kurulu/ Publisher Board
Arş. Gör. Ozan TUNA (Ondokuz Mayıs Üniv./ Samsun)
Arş. Gör. Hakan TAN (Ondokuz Mayıs Üniv. / Samsun)
Salih MERİÇ (MEB / Samsun)


Bilim ve Danışma Kurulu / ScienceandAdvisoryBoard
1 Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Üniv/Türkiye
2 Prof. Dr. Enis ŞAHİN Sakarya Üniv./ Türkiye
3 Prof. Dr. Haluk SELVİ Sakarya Üniv./Türkiye
4 Prof. Dr.Armina TURBİC Tuzla Üniv. / Bosna-/ Hersek
5 Prof. Dr.Redzep SKRİJEL Novi Pazar Devlet Üniv./Sırbistan
6 Prof. Dr. Fahri SAKAL Ondokuz Mayıs Üniv/Türkiye
7 Prof. Dr. Elçin MACAR Boğaziçi Üniv./ Türkiye
8 Prof. Dr. Zafer GÖLEN Mehmet Akif Ersoy Üniv. /Türkiye
9 Prof. Dr. Nedim İPEK Ondokuz Mayıs Üniv. / Türkiye 
10 Prof. Dr.Dragi GJORGIEV SV. Kırıl ve Metodıus Üniv./ Makedonya
11 Prof.Dr. Machiel KIEL Hollanda
12 Prof.Dr.  Geza DAVİD Budapeşte Lorand Eötvös Üniv./ Macaristan
13 Prof.Dr. Orlin SABEV Sofya Üniv. Balkan Araştırmaları Enstitüsü / Bulgarisitan
14 Doç. Dr.Armend MEHMETİ PriştinaÜniv./ Kosova
15 Doç. Dr.Dimitar ATANASSOVSofya Üniv./ Bulgaristan
16 Doç. Dr.Dilşen İnce ERDOĞAN Adnan Menderes Üniv./ Türkiye
17 Prof. Dr. İ. Hakkı DEMİRCİOĞLU Jand. ve Sahil Güvenlik Akad. / /Türkiye
18 Doç. Dr. İgor DESPOT Zagreb Üniv./ Hırvatistan
19 Prof. Dr. Mesut ÇAPA Ankara Üniv./Türkiye
20 Doç. Dr. Georgios SALAKİDİS Democritus Univ. / Yunanistan
21 Prof. Dr. Claudia RÖMER Vienna Viyana Üniv. /Avusturya
22 Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ İstanbul Üniversitesi / Türkiye
23 Doç. Dr. Memli KRASNİQİ PriştinaÜniv. /Kosova
24 Prof. Dr. Önder DUMAN Ondokuz Mayıs Üniv. / Türkiye
25 Prof. Dr.Nenad MOACANİN Zagrep Üniv. Hırvatistan
26 Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU Yıldız Teknik Üniv. / Türkiye
27 Prof.Dr. Markus KOLLER Avusturya
28 Prof.Dr. Pal FODOR Budapeşte Macaristan Bilimler Akademisi Hungarian Academy / Macaristan
29 Prof.Dr. Jelena MIRGIC Belgrad Üniv. / Sırbistan
30 Prof.Dr. Edin RADUSİC Sarajevo Saraybosna Üniv. / Bosna - Hersek
31 Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI - Van 100. Yıl Üniversitesi / Türkiye
32 Doç.Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ Akdeniz Üniversitesi / K.Kıbrıs T.C.
33 Doç. Dr. Naka NİKSİC Belgrad Üniv. / Sırbistan
34 Doç. Dr. Aşkın KOYUNCU Çanakkale 18 Mart Üniv. / Türkiye
35 Prof. Dr. Neşe ÖZDEN Ankara Üniv. / Türkiye
36 Prof. Dr. Evgeni RADUŞEV Bilkent Üniv. / Türkiye
37 Doç. Dr. Sezai BALCI  Giresun Üniv. / Türkiye
38 Dr. Öğr. Ü. Sibel AKOVA Yalova Üniv. / Türkiye


Konu Alt Başlıkları-
I. Dünya Savaşı’nı  hazırlayan gelişmeler 
I. Dünya Savaşı’nda Türkiye 
I. Dünya Savaşı öncesi Balkanlar
I. Dünya Savaşı’nda  Balkanlardasiyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler
I. Dünya Savaşı’nda askeri gelişmeler
I. Dünya Savaşı ve sonrasında (1914-1923) Anadolu’da ayrılıkçı hareketler: Ermeni Meselesi ve Pontus Meselesi
I. Dünya Savaşı ve büyük güçler
I. Dünya Savaşı Sonucunda imzalanan antlaşmalar
I.Dünya Savaşı’nın Balkanlar ve Türkiye açısından sonuçları
I. Dünya savaşı sonrasında Balkanlarda gelişmeler
I. Dünya Savaşı ve Yeni Türkiye’nin kuruluşuna etkileriKongre Takvimi / İmportantDays:
-Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 5 Kasım 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10 Kasım 2018
Rezervasyon İçin Son Tarih: 15 Kasım 2018

Kongre Sekreteryası/ CongressSecretariat
Salih Meriç (Samsun MEB)
Fevziye Kalıp Çağıran (Araş. Gör. OMÜ)
Adem Güner (Samsun MEB)

İletişim: mubadele_55@hotmail.com Tel: +90 532 247 73 28


Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
Başvuru için doldurulacak form aşağıda yer almaktadır.